Friday, May 23, 2008

Un jap-jap pt cp_away :)


Păi, mhă, @CP_away, dacă io sunt bătârn, la nici 58 de primăveri, atunci ce să mai zicem de coledzi-mi Emin, Shakespeare sau, si mai si, la nea Homer din grecişori, care are câteva miişoare de anişori, asta ca să nu mai pomenim de colegu’ nostru Creator din Hypernori, zis şi Atomu Primar uneori, care ţine fix 15 miliarde de cotârlani la giganticele-i subsuori? 

Poetu sau vectoru creator al lumeei care curge de la Alfa din primordialele zori spre Omega cel înghiţitoriu de sori şi din care faci şi tu parte, alături de alţi clănţi inferiori de pe-ale caţavencilor pagini cu momeli or sperietori, după caz, naz şi praz, n-are vârstă, my ass, aşa cum niciun As creator n-are etate, căci iel nu e trecător ca orişice nulitate, puişor.

Operile mele atât de complicate şi stilu-mi cu-nflorituri îmbârligate nu sunt pentru a fi servite de un mic burghezel plictisit or paraponisit de viaţa care pentru el e un simplu prilej de murit or de şters la tur de shit, de revenit în virtualitatea care l-a scuipat din sânu-i dezvelit într-o clipită spre a-l înghiţi în altă secundă coclită, absorbindu-l în ţărâna emerită din care se vor plămădi next generaţiile de fiinţişoare trăitoare subt Soarele-clocitoare, calate pe cele 60 - până acuma - şi câte-or mai urma dintre ingeniile creatoare, iele - operele mele - nu sunt de mâncare, digerare & kkre pt o simplă putoare trecătoare prin Fiinţă ca o nălucă oarecare, ci-şi vor dezveli rostu într-o etate kozmică muult mai mare, se pare...

Hai pa şi la mai tare... LOL

No comments:

Post a Comment