Monday, September 28, 2009

Evident ca asta ar fi solutia...

...un guvern de uniune naţională, girat de un preşedinte independent şi jucător (nu spectator) şi condus de un pm harnic şi cutezător, care să smulgă Ro din labele sistemului ticăloşit al ex-tovilor şi băieţilor.

Mai ales în vremuri de criză şi băjenie, ista ar fi singurul plan salvator, iar omu' care va reuşi să pună-n practică acest plan - un alt hero printre heroii civilizatori.

Aşa cum am spus încă de acum 4 anişori , "ţeara noastră cea rumână are din fericire în plămada-i intimă germenele adaptării la viitor, întrucât e claro că ist bobor reprezintă însăşi sinteza balcanică, heredele "romaniei" Bizanţului după Bizanţ, n-aşa?" Iar mai încolo : La 1848 - un alt moment glorios al modernizării Ro, nota bene... - "boierii vremii - sau cum ar veni activiştii şi securiştii cu narghilea... lol - au găsit în chiar vârtoşenia aparent contrară a ultraconservatoarelor lor neamuri resurse spre a-şi reforma din temelii propria clasă, astfel că la un moment dat Ghika, Brătienii, Goleştii, Câmpinenii sau fiul micii serdărese Bălceasca ajunseseră, pentru ideile lor curat revoluţionare, să fie asiduu urmăriţi şi ameninţaţi cu puşcăria şi cu deportarea chiar de către părinţii şi bunicii lor, boieri halea, iar nu pleava societăţii, n-aşa...?, înfuriaţi de faptul că netrebnicii fii şi nepoţi ameninţau să spulbere peste noapte privilegiile clasei lor multiseculare..."

Şi încheiam: "Deie Domnul ca şi-ai noştri băieţi de Tovi şi Băieţi s-ajungă a se certa iremediabil cu părinţii şi colegii lor, şi chiar să rişte a intra ca nişte glorioşi nătăfleţi la bulău - deşi, atâta timp cât Leul NATO & Leoaica Io vor sta efectiv după uşă, lucrul acesta e prea puţin probabil, no...? ;) -, însă să urce naţiunea spre postmodernitate în zbor, iar noi să-l beatificăm pe Băse cel mare şi sfânt, n-aşa? ca pe un nou hero civilizator pe-al nostru străbun pământ, voila..." :shock:

Părerea mea, păi cum drea.

No comments:

Post a Comment